Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 7, Č. 2/2022

ŠTÚDIE A REFLEXIE

ROZHĽADY

SPRÁVY A RECENZIE

J. FUJAK: 15. Svetový kongres semiotiky (World Congress of Semiotics) v Solúne 2022
E. VLASÁKOVÁ, M. SKLENÁROVÁ, P. GROLMUSOVÁ, P. HRAJNOHOVÁ: Konferencia SLOBODNÍ ŠTUDENTI #FOREVER
M. BALLAY: Zimné Erasmus školenie v Taškente


 

Výzva na zasielanie príspevkov do časopisu
Culturologica Slovaca 1/2023

Inovácia kulturologického poznania v praxi vysokoškolského vzdelávania

Editor: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Téma budúceho čísla kontinuálne nadväzuje na predchádzajúce tematické zameranie nášho časopisu: Kulturologická propedeutika vo vysokoškolskej vzdelávacej praxi. Ambíciou najbližšieho čísla preto bude snaha podnietiť ďalšiu plodnú diskusiu o rôznych inovatívnych modeloch vysokoškolského vzdelávania, ktorými možno relevantne sprístupňovať poslucháčom a poslucháčkam potrebné penzum kulturologického poznania najmä z disciplín jadra študijného programu kulturológia: Systematická kulturológia, Dejiny umeleckej kultúry, Základy umeleckej komunikácie a interpretácie, Myslenie o kultúre, Kulturologické koncepcie, Dejiny národnej kultúry, Masová kultúra, Kultúrna a sociálna antropológia, Semiotika kultúry a umenia, Mediálna kultúra.

Tešíme sa na spoluprácu.


Termín redakčnej uzávierky: 30. apríla 2023


 Celé aktuálne číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.