Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 6, Č. 2/2021

ŠTÚDIE A REFLEXIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

HESLÁR KULTUROLOGICKÉHO POJMOSLOVIA

SPRÁVY A RECENZIE

M. BALLAY: Správa o medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2021
P. GROLMUSOVÁ: Študentská recenzia medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
M. ZWIEFELHOFER: Náznaky smerovania nového vedenia Činohry SND v kontexte vývoja tohto súboru
V. SZABÓOVÁ: Workshopy o digitálnom marketingu
M. ŠTOSEL: Recenzia učebnice Vybrané kapitoly z regionálnej kultúry


 

Výzva na zasielanie príspevkov do časopisu
Culturologica Slovaca 1/2022

Aktuálne súradnice súčasnej divadelnej kultúry

Editor: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Je viac než zrejmé, že súčasná divadelná kultúra na Slovensku je značne heterogénna. Zasahuje rôznymi dimenziami, vplyvmi i rozsiahlosťou premien. Divadelné umenie čelí nemalým výzvam k jeho reaktualizácii postavenia v spoločnosti, ale aj hľadaniu nových funkcií najmä v kontexte radikálne meniacich sa podmienok pre jeho existenciu. Sme svedkami neraz takejto renovácie divadelnej kultúry, v ktorých sa preveruje nevyhnutnosť návratu k jeho živosti tu a teraz najmä z prostredia virtuálnej sféry. Prežije divadlo a divadelné umenie ešte v doterajšej podobe, alebo sa prispôsobí novým tendenciám inovatívnych podôb? Aké modusy divadla a divadelnosti sa javia v súčasnosti za najprogresívnejšie? Divadlo na pomedzí každodennosti, hry, performancie? Imerzné podoby divadla a divadelnosti? Revitalizácie historických divadelných poetík? Aj na tieto otázky sa bude hľadať odpoveď v najnovšom ročníku kulturologického internetového časopisu Culturologica Slovaca 1/2022.

Tešíme sa na spoluprácu.


Termín redakčnej uzávierky: 31. marca 2022


 Celé aktuálne číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.