Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

Archív

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 7, Č. 1/2022

ŠTÚDIE A REFLEXIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

J. FUJAK: Za Michalom Reiserom – osobnosť a dielo
J. FUJAK: Prednáška významnej osobnosti v rámci cyklu Culturologos
K. JAKUBOVSKÁ: Kultúrne potulky 2022
M. ŠTOSEL: Mediálna kultúra I. Vybrané texty k problematike mediálnej propagandy a manipulácie (recenzia)


 Celé prvé číslo 7. ročníka časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 6, Č. 2/2021

ŠTÚDIE A REFLEXIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

HESLÁR KULTUROLOGICKÉHO POJMOSLOVIA

SPRÁVY A RECENZIE

M. BALLAY: Správa o medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2021
P. GROLMUSOVÁ: Študentská recenzia medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
M. ZWIEFELHOFER: Náznaky smerovania nového vedenia Činohry SND v kontexte vývoja tohto súboru
V. SZABÓOVÁ: Workshopy o digitálnom marketingu
M. ŠTOSEL: Recenzia učebnice Vybrané kapitoly z regionálnej kultúry


 Celé druhé číslo 6. ročníka časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 6, Č. 1/2021

ŠTÚDIE A REFLEXIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

A. ŠVAJDOVÁ: Dve odborné podujatia o nezávislej kultúre a koronakríze
K. JAKUBOVSKÁ: Deň otvorených dverí na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre
A. A. GAYO: FUJAK, Július et al.: Los estudios culturales sobre el arte independiente y la cultura (Las perspectivas de
investigación entre los siglos xx y xxi)
A. ŠVAJDOVÁ: Nové publikácie o témach nezávislej kultúry a umenia
E. MORAVČÍKOVÁ: BLAŽEK, Tomáš: Chodí gajdoš po dedine. Gajdošské piesne z okolia Nitry (CD) Vidieť a počuť krásu (takmer) zabudnutého sveta


 Celé prvé číslo 6. ročníka časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 5, Č. 2/2020

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

HESLÁR KULTUROLOGICKÉHO POJMOSLOVIA

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

E. MORAVČÍKOVÁ: Nestor nitrianskej kulturológie – Peter Liba
E. MORAVČÍKOVÁ: Workshopy s „Mareenou“ a „Post Bellum“ boli online
K. JAKUBOVSKÁ: Rozvíjame praktické zručnosti študentov: kurz Podnikanie v kultúre
M. BALLAY: Divadelná Nitra 2020


 Celé druhé číslo 5. ročníka časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.