Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

Archív

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 6, Č. 1/2021

ŠTÚDIE A REFLEXIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

A. ŠVAJDOVÁ: Dve odborné podujatia o nezávislej kultúre a koronakríze
K. JAKUBOVSKÁ: Deň otvorených dverí na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre
A. A. GAYO: FUJAK, Július et al.: Los estudios culturales sobre el arte independiente y la cultura (Las perspectivas de
investigación entre los siglos xx y xxi)
A. ŠVAJDOVÁ: Nové publikácie o témach nezávislej kultúry a umenia
E. MORAVČÍKOVÁ: BLAŽEK, Tomáš: Chodí gajdoš po dedine. Gajdošské piesne z okolia Nitry (CD) Vidieť a počuť krásu (takmer) zabudnutého sveta


 Celé prvé číslo 6. ročníka časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 5, Č. 2/2020

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

HESLÁR KULTUROLOGICKÉHO POJMOSLOVIA

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

E. MORAVČÍKOVÁ: Nestor nitrianskej kulturológie – Peter Liba
E. MORAVČÍKOVÁ: Workshopy s „Mareenou“ a „Post Bellum“ boli online
K. JAKUBOVSKÁ: Rozvíjame praktické zručnosti študentov: kurz Podnikanie v kultúre
M. BALLAY: Divadelná Nitra 2020


 Celé druhé číslo 5. ročníka časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.

Culturologica Slovaca 1/2016

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

SPRÁVY A RECENZIE

 • M. BALLAY: Vzdelávanie festivalom?
 • J. PUŠKÁR: Michal Reiser: Možnosti smrti. Nik nie je odsúdený na život
 • L. VALKOVÁ: Tematizovanie otázok feminizmu v inscenácii Pravidlá hry
 • M. BALLAY: Správa o vedecko-pedagogickej činnosti Katedry kulturológie FF UKF v Nitre (2013 – 2016)
 • K. ZIMOVÁ: Správa z konferencie venovaná 1. svetovej vojne
 • L. VALKOVÁ: Postmutart HEVHETIA FEST 06
 • J. PUŠKÁR: Komprovizovanie hudbou a umením
 • L. VALKOVÁ: V zákulisí SND, jednodňová odborná exkurzi
 • L. VALKOVÁ: Zákutia Transylvánie v Galérii na schodoch
 • L. VALKOVÁ: Za kultúrou v slovensko-maďarskom prostredí – jednodňová odborná exkurzia
 • B. MOKRIŠOVÁ: Študentský projekt s názvom Kultúrne potulky: Zodpovednosť, ktorá zaväzuje!
 • B. MOKRIŠOVÁ: Katedrové kolo ŠVOUČ 2016: Zázraky Matúša Ohrádku vyhrali a získali akademické uznanie!

 Celé prvé číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.

Culturologica Slovaca 2/2017

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

S. VAŠÍČKOVÁ: Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európskú kultúru
M. REISER: Katarína Gabašová – Kierkegaard a obraz smrti vo svetle súčasnosti
J. SKAČAN: Kolektív autorov: (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze
L. VALKOVÁ: (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia
J. MORAVČÍK: JAKUBOVSKÁ, Kristína: Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií
L. VALKOVÁ: Katedrová propagačná brožúra
K. GABAŠOVÁ: Katedrové kolo vedeckej sekcie ŠVOUČ 2017. Platforma pre vedeckú prácu, rozšírenie obzorov,diskusiu a inšpiráciu pre ďalších...
J. PUŠKÁR: Amateur Art Fest 2017
L. VALKOVÁ: Sympózium doktorandov
M. REISER: Deň Milana Adamčiaka
K. GABAŠOVÁ: Májový Culturologos v znamení filozofie a literatúry. Prieniky inšpirácií. Ne/náhodné filozofické stretnutia
V. MORAVČÍKOVÁ: Ceny Pavla Straussa za rok 2015 a 2016
A. OLEJÁROVÁ: Kultúrne potulky so Zuzanou Kronerovou
V. MORAVČÍKOVÁ: Melange – výstava študentov Katedry kulturológie
P. ŽEŇUCH: Výstava k prameňom byzantskej tradície na Slovensku
M. BALLAY: ARTWALK v Banskej Bystrici a Dúbravici
J. PUŠKÁR: Psota na Slovensku, jednodňová odborná exkurzia 6
L. VALKOVÁ: Potulky Balkánom, viacdňová odborná exkurzia 7
L. KOLLÁRIK: ZVIZDAĽ: ZEM NIKOHO

 


 Celé druhé číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.

Culturologica Slovaca 3/2018

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

M. KOČIŠ: FUJAK, Július: Vis-á-Vis dialógy (nielen) o Hudbe
K. GABAŠOVÁ:  HAJKO, Dalimír: On Kierkegaard In Contemporary Indian Philosophical Thinking
M. KOČIŠ: Modus nezávislosti v kultúre a umení
M. KOČIŠ: Náš Elo Havetta a pátos nablýskaných osláv
M. HRBEK: Konflikty a zhody Novej Drámy 2018


 Celé tretie číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.