Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

Culturologica Slovaca 1/2016

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

SPRÁVY A RECENZIE

 • M. BALLAY: Vzdelávanie festivalom?
 • J. PUŠKÁR: Michal Reiser: Možnosti smrti. Nik nie je odsúdený na život
 • L. VALKOVÁ: Tematizovanie otázok feminizmu v inscenácii Pravidlá hry
 • M. BALLAY: Správa o vedecko-pedagogickej činnosti Katedry kulturológie FF UKF v Nitre (2013 – 2016)
 • K. ZIMOVÁ: Správa z konferencie venovaná 1. svetovej vojne
 • L. VALKOVÁ: Postmutart HEVHETIA FEST 06
 • J. PUŠKÁR: Komprovizovanie hudbou a umením
 • L. VALKOVÁ: V zákulisí SND, jednodňová odborná exkurzi
 • L. VALKOVÁ: Zákutia Transylvánie v Galérii na schodoch
 • L. VALKOVÁ: Za kultúrou v slovensko-maďarskom prostredí – jednodňová odborná exkurzia
 • B. MOKRIŠOVÁ: Študentský projekt s názvom Kultúrne potulky: Zodpovednosť, ktorá zaväzuje!
 • B. MOKRIŠOVÁ: Katedrové kolo ŠVOUČ 2016: Zázraky Matúša Ohrádku vyhrali a získali akademické uznanie!

 Celé prvé číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.