Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 7, Č. 1/2022

ŠTÚDIE A REFLEXIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

J. FUJAK: Za Michalom Reiserom – osobnosť a dielo
J. FUJAK: Prednáška významnej osobnosti v rámci cyklu Culturologos
K. JAKUBOVSKÁ: Kultúrne potulky 2022
M. ŠTOSEL: Mediálna kultúra I. Vybrané texty k problematike mediálnej propagandy a manipulácie (recenzia)


 Celé prvé číslo 7. ročníka časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.