Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 5, Č. 1/2020

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

ROZHOVOR

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

M. BALLAY: Esencia biografie na javisku
M. BALLAY: Pozície hereckej dvojpólovosti v inscenácii Banalita lásky
L. VALKOVÁ: Obrazy citlivých miest slovenskej histórie. Reinterpretácia kultúrnej pamäti v umení


 Celé číslo 1 piatého ročníka časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.