Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

Culturologica Slovaca 2/2017

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

S. VAŠÍČKOVÁ: Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európskú kultúru
M. REISER: Katarína Gabašová – Kierkegaard a obraz smrti vo svetle súčasnosti
J. SKAČAN: Kolektív autorov: (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze
L. VALKOVÁ: (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia
J. MORAVČÍK: JAKUBOVSKÁ, Kristína: Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií
L. VALKOVÁ: Katedrová propagačná brožúra
K. GABAŠOVÁ: Katedrové kolo vedeckej sekcie ŠVOUČ 2017. Platforma pre vedeckú prácu, rozšírenie obzorov,diskusiu a inšpiráciu pre ďalších...
J. PUŠKÁR: Amateur Art Fest 2017
L. VALKOVÁ: Sympózium doktorandov
M. REISER: Deň Milana Adamčiaka
K. GABAŠOVÁ: Májový Culturologos v znamení filozofie a literatúry. Prieniky inšpirácií. Ne/náhodné filozofické stretnutia
V. MORAVČÍKOVÁ: Ceny Pavla Straussa za rok 2015 a 2016
A. OLEJÁROVÁ: Kultúrne potulky so Zuzanou Kronerovou
V. MORAVČÍKOVÁ: Melange – výstava študentov Katedry kulturológie
P. ŽEŇUCH: Výstava k prameňom byzantskej tradície na Slovensku
M. BALLAY: ARTWALK v Banskej Bystrici a Dúbravici
J. PUŠKÁR: Psota na Slovensku, jednodňová odborná exkurzia 6
L. VALKOVÁ: Potulky Balkánom, viacdňová odborná exkurzia 7
L. KOLLÁRIK: ZVIZDAĽ: ZEM NIKOHO

 


 Celé druhé číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.