Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

Culturologica Slovaca 4/2019

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

L. VALKOVÁ: Vedecká konferencia Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989
M. KOČIŠ: Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989 /zaostrené na nezávislú literatúru po roku 1989/
M. KOČIŠ: Culturologos kontinuálne prináša cyklus podnetných vedeckých prednášok
K. GABAŠOVÁ: Prednášky profesora z Viedenskej univerzity
A. OLEJÁROVÁ: Sondy do (de)tabuizácie smrti v súčasnej kultúre
M. BALLAY: Rezidencia v Divadle Pôtoň
M. BALLAY: Perspektívy teatrológie v Brne
M. BALLAY: Trienále KAZKAR vo Ľvove
K. GABAŠOVÁ: DANIŠOVÁ, Nikola – ČECHOVÁ, Mariana: Prolegomena k pramotívu premeny
J. ČERNÁKOVÁ: V divadle odovzdali Ceny Pavla Straussa


 Celé štvrté číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.