Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 5, Č. 2/2020

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

HESLÁR KULTUROLOGICKÉHO POJMOSLOVIA

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

E. MORAVČÍKOVÁ: Nestor nitrianskej kulturológie – Peter Liba
E. MORAVČÍKOVÁ: Workshopy s „Mareenou“ a „Post Bellum“ boli online
K. JAKUBOVSKÁ: Rozvíjame praktické zručnosti študentov: kurz Podnikanie v kultúre
M. BALLAY: Divadelná Nitra 2020


 Celé druhé číslo 5. ročníka časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.