Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 6, Č. 2/2021

ŠTÚDIE A REFLEXIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

HESLÁR KULTUROLOGICKÉHO POJMOSLOVIA

SPRÁVY A RECENZIE

M. BALLAY: Správa o medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2021
P. GROLMUSOVÁ: Študentská recenzia medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
M. ZWIEFELHOFER: Náznaky smerovania nového vedenia Činohry SND v kontexte vývoja tohto súboru
V. SZABÓOVÁ: Workshopy o digitálnom marketingu
M. ŠTOSEL: Recenzia učebnice Vybrané kapitoly z regionálnej kultúry


 Celé druhé číslo 6. ročníka časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.