Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

Culturologica Slovaca 3/2018

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

M. KOČIŠ: FUJAK, Július: Vis-á-Vis dialógy (nielen) o Hudbe
K. GABAŠOVÁ:  HAJKO, Dalimír: On Kierkegaard In Contemporary Indian Philosophical Thinking
M. KOČIŠ: Modus nezávislosti v kultúre a umení
M. KOČIŠ: Náš Elo Havetta a pátos nablýskaných osláv
M. HRBEK: Konflikty a zhody Novej Drámy 2018


 Celé tretie číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.