Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

Archív

Culturologica Slovaca 3/2018

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

M. KOČIŠ: FUJAK, Július: Vis-á-Vis dialógy (nielen) o Hudbe
K. GABAŠOVÁ:  HAJKO, Dalimír: On Kierkegaard In Contemporary Indian Philosophical Thinking
M. KOČIŠ: Modus nezávislosti v kultúre a umení
M. KOČIŠ: Náš Elo Havetta a pátos nablýskaných osláv
M. HRBEK: Konflikty a zhody Novej Drámy 2018


 Celé tretie číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.

Culturologica Slovaca 4/2019

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

L. VALKOVÁ: Vedecká konferencia Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989
M. KOČIŠ: Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989 /zaostrené na nezávislú literatúru po roku 1989/
M. KOČIŠ: Culturologos kontinuálne prináša cyklus podnetných vedeckých prednášok
K. GABAŠOVÁ: Prednášky profesora z Viedenskej univerzity
A. OLEJÁROVÁ: Sondy do (de)tabuizácie smrti v súčasnej kultúre
M. BALLAY: Rezidencia v Divadle Pôtoň
M. BALLAY: Perspektívy teatrológie v Brne
M. BALLAY: Trienále KAZKAR vo Ľvove
K. GABAŠOVÁ: DANIŠOVÁ, Nikola – ČECHOVÁ, Mariana: Prolegomena k pramotívu premeny
J. ČERNÁKOVÁ: V divadle odovzdali Ceny Pavla Straussa


 Celé štvrté číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 5, Č. 1/2020

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

ROZHOVOR

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

M. BALLAY: Esencia biografie na javisku
M. BALLAY: Pozície hereckej dvojpólovosti v inscenácii Banalita lásky
L. VALKOVÁ: Obrazy citlivých miest slovenskej histórie. Reinterpretácia kultúrnej pamäti v umení


 Celé číslo 1 piatého ročníka časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.